عنوان : تصویب 25 مصوبه دستاورد برگزاری سومین جلسه ستاد دهه فجر
زير عنوان : با حضور مديران مناطق وسازمانها برگزار شد
کد خبر : ۲۳۹۲
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ 
ساعت : ۹:۲۰:۳۴

            تصويب 25 مصوبه دستاورد برگزاري سومين جلسه ستاد دهه فجر
سومين جلسه ستاد دهه فجر شهرداري خرم آباد،با تصويب بيش از 25 مصوبه در هتل شهرداري خرم آباد برگزار شد.
سومين جلسه ستاد دهه فجر شهرداري خرم آباد در محل هتل شهرداري ،با تصويب بيش از 25 مصوبه به منظور برگزاري، هرچه با شكوهتر اين جشن ها برگزار شد؛ در اين جلسه كه به رياست علي محمد خاني معاون خدمات شهري ورييس ستاد دهه فجر شهرداري خرم آبادوبا حضور مديران مناطق وسازمان ها برگزار شد بر اهميت فضا سازي وانجام برنامه هاي متنوع تاكيد شد .
محمد خاني با اشاره به رسالت مهم شهرداري ها در فضاي سازي با تاكيد بر برنامه ريزي ويژه در اين زمينه اظهار كرد:ايجاد محيط پويا وبا نشاط در ايام دهه فجر ،مهمترين جهت گيري شهرداري در اين خصوص است.
در اين جلسه محمد فتحي بيرانوند معاونت برنامه ريزي وتوسعه نيزبا اشاره به ارزيابي مناطق و سازمان ها در زمينه نحوه تزيينات وانتخاب برترين ها بر لزوم مشاكت دستگاههاي اجرايي در ايام دهه فجر تاكيد كرد .


نمایش تعداد بازدیدها : 808