عنوان : بازدید استاندار لرستان وسرپرست شهرداری خرم آباد از تپه باستانی ماسور
کد خبر : ۲۳۹۶
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ 
ساعت : ۱۰:۴۳:۵۳

               بازديد استاندار لرستان وسرپرست شهرداري خرم آباد ازتپه باستاني ماسور
استاندار لرستان به همراه سرپرست شهرداري خرم آبادوجمعي از اعضاي شوراي اسلامي شهر از تپه ماسور بازديد وبر ساماندهي ورفع مشكلات آن تاكيد كردند.
 بازوند استاندار لرستان ضمن اشاره به فعاليت هاي خوب شهرداري در توسعه وعمران شهري خواستار تسريع در ساماندهي اين تپه باستاني ورفع مشكلات اين منطقه گرديد.
در اين بازديد سياوش سپهوند نيز با اشاره به اينكه تپه باستاني ماسور به عنوان ورودي شهر خرم آباد ،در حال حاضر از چشم اندازمناسبي برخوردار نيست وبايد ساماندهي شود ؛از حمايت هاي استاندار لرستان در خصوص رسيدگي به مشكلات شهري تقدير وقدر داني كرد.


نمایش تعداد بازدیدها : 1055