رو عنوان : سرپرست شهرداری خرم آباد:
عنوان : توجه به مساله زیبا سازی لازمه توسعه شهری است
کد خبر : ۲۳۹۸
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ 
ساعت : ۹:۲۰:۴۸

               سرپرست شهرداری خرم آباد:
              توجه به مساله زیبا سازی لازمه توسعه شهری است

سیاوش سپهوند سرپرست شهرداری خرم آباددر حاشیه جلسه کارگروه زیبا سازی شهرداری خرم آباد با اشاره به اهمیت زیبا سازی شهری در شهرهای توسعه یافته توجه ویژه به این امر را از سیاستها ی ضروری مدیریت شهری دانست وافزود: یکی از ویژگی های شهر های پویا توجه ویژه به مبلمان شهری وتوجه به مساله زیبا سازی است.
سپهوند افزود : امروز شهروندان ,نیازمند زیباییهای بصری برای زندگی وحیات در شهر هستند وتوجه به مبلمان شهری وزیبا سازی فضای شهری از الزامات وضروریات است ؛در این جلسه که با حضور اعضای کارگروه زیبا سازی برگزار شد بیش از 15 مصوبه در راستای زیبا سازی شهری به تصویب رسید.


نمایش تعداد بازدیدها : 1117