عنوان : نبرد نیروهای شهرداری با سیلاب
کد خبر : ۳۹۶۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ 
ساعت : ۰:۲۴:۴۲
 تصاویریدیدنی از نبرد نیروهای شهرداری با سیلاب 


🌓بسیج کارکنان شهرداری از شهردار تا معاونین.،  مدیران مناطق ، پرسنل اداری ، اجرائیات، نیروهای خدمات شهری و پاکبانان..... برای مقابله با سیلاب و پیشگیری از هرگونه خسارت و صدمه به شهروندان 

نمایش تعداد بازدیدها : 24