عنوان : برگزاری جلسه ستاد بحران شهرداری خرم آباد
کد خبر : ۳۹۶۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ 
ساعت : ۰:۳۹:۱۱
 برگزاری جلسه ستاد   بحران  شهرداری خرم آباد
در خصوص بارندگی های دهم و یازدهم فروردین  ماه
به ریاست دکتر وحید رشیدی شهردار خرم اباد


نمایش تعداد بازدیدها : 21