عنوان : باید با عملكرد مناسب اعتماد مردم را نسبت به مجموعه شهرداری بازسازی نماییم
کد خبر : ۵۰۱۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
ساعت : ۲۲:۲:۵۶


💥شریفی مقدم :


🌟هدف اول تمام فعالیتهای شهرداری رضایت مردم است


🌟مدیرانی که در امر خدمات رسانی کوتاهی نمایند برکنار می شوند


🌟 باید نظم و برنامه محوری بر فعالیتهای شهرداری حاکم‌ شود


🌟 مبارزه با فساد از اولویتهای کاری ماست و اصرار فراوانی در این موضوع داریم
🌟 قبل از هر پروژه بزرگ و کوچکی ، شهرداری اول باید خدمات اولیه و روزمره خود را ارتقا ببخشد
🌟رفع سد معبر ، توسعه و احیای فضای سبز ، تکمیل و توسعه روشنایی پارکها ، نوسازی و روکش معابر،  ساماندهی رودخانه ، ارتقا خدمات شهری مانند جمع اوری زباله و پاکسازی جداول و ... از اهم برنامه های ما هستند
🌟ملاک ما برای کار با مدیران،  خدمات رسانی به مردم و کار خوب است نه آشنایی و سفارش و غیره


🌟پاسخگویی به شهروندان باید در بخشهای مختلف شهرداری تقویت شود


نمایش تعداد بازدیدها : 8