عنوان : سامانه ۱۳۷ سامانه پاسخگوی شهرداری خرم آباد
کد خبر : ۵۰۱۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
ساعت : ۲۲:۵:۲
سامانه ۱۳۷   سامانه پاسخگوی شهرداری خرم آباد
👈تماس از شهروندان
👈رسیدگی از ما
🌟لکه گیریهای انجام شده توسط سامانه ۱۳۷ شهرداری مرکزی 


⭐️خیابان علوی نبش کوچه شهید مجیدی ۳مورد.
⭐️خیابان ساحلی حدفاصل پلهای هاشم زاده ۳مورد.
⭐️خیابان ساحلی نبش کوچه شهید رحیمی۳ مورد. 
⭐️تقاطع خیابان ساحلی وسرچشمه ۲ مورد.
⭐️چهار راه بازارچه روبروی بانک تجارت ۱مورد.
⭐️چهار راه بازارچه تقاطع خ جلال آل احمد. ۱مورد.
⭐️دور برگردان روبروی بیمارستان  عشایر .
⭐️خیابان انقلاب روبروی کوچه شهید خسروی.


⭐️راستگرد تند رو به کند رو بلوار ولایت بعد از 
زیر گذر 
⭐️تقاطع پژوهنده و بلوار ولیعصر. 


نمایش تعداد بازدیدها : 8