رو عنوان : PreTitle
عنوان : ۲۴ پروژه شهری در دستور كار شهرداری خرم آباد
زير عنوان : ۲۴ پروژه شهری در دستور کار شهرداری خرم آباد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ 
عنوان گروه خبري : اقتصادی .
۲۴ پروژه شهری در  دستور کار شهرداری خرم آباد


«محمد شریفی مقدم» شهردار خرم آباد در جلسه شورای شهر خرم آباد:
🔻۲۴ پروژه توسط مدیریت بحران با مبلغ ۸۲ میلیارد تومان برای شهر خرم آباد تعریف شده است


🔻از این تعداد، ۱۷ پروژه شروع و تجهیز کارگاه شده اند و میانگین پیشرفت این ۱۷ پروژه نیز ۱۴ درصد است


🔻برای ۷ پروژه باقیمانده نیز ۳ پروژه اخذ قرارداد شده اند و ۴ پروژه نیز هنوز پیمانکاری برای آنها مشخص نشده است که این پروژه ها عبارتنداز


🔸پروژه پل اناری تجهیز کارگاه شده و ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد


🔸پل آیت الله کمالوند در انتظار دریافت مجوز توسط شورای عالی فنی کشور است


🔸پل ۹ دی در مرحله انعقاد قرارداد است


🔸دیواره ساحلی کرگانه تا پارک کاسیت تجدید مناقصه شده است


🔸بهسازی چشمه ها در مرحله برگزاری مناقصه است


🔸تعمیر پمپ ها در مرحله برگزاری مناقصه است


🔸اجرای دیواره ساحلی پل کرگانه تا پشت پمپ بنزین کرگانه در حال برگزاری مناقصه است