پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست سایت


معرفی معاونت شهرسازي و معماري

 
  
نام :   حسین

خانوادگي:زرین جویی

سال تولد : 1354

تحصيلي :  کارشناس ارشد عمران

سوابق اجرایی :

معاونت عمرانی

مدیر عامل سازمان موتوری
 
معاونت شهرسازی
 
مدیر عامل سازمان نوسازی وبهسازی
 
معاونت شهرداری منطقه 2

شهردار معمولان


         تلفن:2201991        

نشانی : خ 17 شهریور ساختمان شهرداری مرکزی

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8