پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


فهرست سایت


سازمان آتش نشاني

مشخصات مدیرعامل                               

نام: فضل اله
                                                                               
نام خانوادگي : رشیدی

سال تولد:

تحصيلات : دیپلم

سوابق کاری : مسوول امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری


    نشانی :    60 متری - جنب بنیاد شهید استان لرستان                  تلفن :    DOURAN Portal V3.9.8.8

    V3.9.8.8