پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست سایت


سازمان پايانه ها

مشخصات مديرعامل

نام : هدایت 

نام خانوادگي: دالوند

سال تولد : 

تحصيلات : کارشناسی ارشد 
سوابق : مدیر اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز , قائم مقام سازمان پارکها , مدیر عامل سازمان آرامستانها 
مدیر شهرداری منطقه 3DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8