پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست سایت


                                  
                                   مدیر عامل سازمان تاکسیرانی

نام :  سید حبیب اله

نام خانوادگی : احمدی

تاریخ :1351

سوابق تحصیلی :

کارشناس ارشد شهر سازی


سوابق اجرایی :

رئیس اداره زیبا سازی شهرداری خرم آباد

رئیس اداره نظارت بر پروانه های ساختمانی

مدیر عامل سازمان میادین

معاون شهردار منطقه 2


شهردار منطقه 2

معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری خرم آباد

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مرکزی


                                            تلفن :  7الی3243204


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8