پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست سایت


سازمان خدمات موتوري

مشخصات سرپرست

نام :     توکل

نام خانوادگي : میر

سال تولد :1343

تحصيلات : فوق دیپلم


سوابق کاری :

معاون اداری مالی و عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری - مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری ( طی دو دوره ) مدیرعامل سازمان خدمات موتوری


نشانی : خرم آباد - پل شهدا - ساحلی شهید خواجوی - سازمان موتوری

تلفن :2234221                                              فکس :223420DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8