پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست سایت


سازمان میادین و ساماندهی صنوف شهری

 

 مشخصات معاون 
                                                                                                                                                       
  
 نام :    علی رضا

نام خانوادگي:   رشیدفر

سال تولد :
مدرك تحصيلي :    لیسانس

سوابق خدمتي :   معاونت اداری سازمان میادین

 آدرس :  سبزه میدان ، خیابان مجاهدین اسلام (غربی)
'  2234883             7  2234881


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8