پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست سایت


                                  مدیر عامل سازمان عمران
 نام : سعید

نام خانوادگی : حسین زاده


تاریخ تولد : 1352


سوابق تحصیلی : کارشناس عمران
سوابق اجرایی : مسوول امور حفاری شهرداری- مدیرعامل سازمان عمران- معاون معماری و شهرسازی شهرداری خرم آباد
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8