پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست سایت


پروژ هاي عمراني سال 93

1-اجرای دیواره سنگی رودخانه دره گرم ضلع جنوبی
2-فاز دوم معابر و فضای شبز کوی جهادگران
3-جدول گذاری و سنگ فرش مجاور استخر صدف
4-نصب آبنما خیابان ستارخان و سنگ فرش اطراف آن
5-احداث نهر باغ پرندگان
6-بهسازی حریم دریاچه کیو
7-احداث پارک گل سرخ
8-احداث پارک فرهنگ(تپه ماسور)
9-احداث دیوار حفاظتی  رودخانه کرگانه
10-احداث و اصلاح هندسی میدان الغدیر
11-اجرای سنگ ورقه ای اطراف رودخانه پل موقت
12-اجرای پیاده رو بتنی ضلع غربی خرم رود
13-اجرای شناژ و پیاده روسازی  باغ  پرندگان
14-اجرای پیاده رو بتنی ضلع غربی خرم رود
15-خاک برداری  و شیب بندی ورودی شهر (سمت بروجرد)
16-احداث دیوار حفاظتی رود کرگانه
17-جدول گذاری پل دره گرم
18-احداث پل مازیار
19-بازسازی متل شهرداری
20-توسعه ساختمان شهرداری مرکزی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8