• time : 19:58:8
  • Date : Thu Sep 30, 2021
  • item visited : 57
  • news code : 5162
بازدید مدیركل بازرسی و مدیركل دیوان محاسبات به همراه شهردار خرم آباد از پروژه های عمرانی
به گزارش روابط عمومی شهرداری خرم آباد، صبح پنجشنبه هشتم مهرماه، سعید فتوحی شهردار خرم آباد با همراهی سعید رازانی مدیرکل بازرسی لرستان و فرهنگ دیانت مدیر کل دیوان محاسبات

به گزارش روابط عمومی شهرداری خرم آباد، صبح پنجشنبه هشتم مهرماه، سعید فتوحی شهردار خرم آباد با همراهی سعید رازانی مدیرکل بازرسی لرستان و فرهنگ دیانت مدیر کل دیوان محاسبات با حضور در تپه تاریخی پاگر از نزدیک بر روند اجرای پروژه توسط واحد عمران شهرداری، نظارت کردند و با حضور در دره اسدآبادی در خصوص تملک منازل مسکونی در مسیر طرح و اجرای پروژه بازدید و گفت و گو کردند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0