Monday, November 29, 2021
  • time : 7:35:56
  • Date : Tue Nov 16, 2021
  • item visited : 50
  • news code : 5167
سامانه شفافیت شهرداری خرم‌آباد آماده بهره‌برداری است
فتوحی شهردار خرم‌آباد :  سامانه شفافیت شهرداری خرم‌آباد آماده بهره‌برداری است  شهردار خرم‌آباد گفت:  یکی از اهداف ‌این دوره از مدیریت شهرداری شفاف‌سازی فعالیت‌های خود برای شهروندان است. به دست آوردن اعتماد شهروندان، کاهش فساد، افزایش مسئولیت پذیری، ایجاد حس تحت ارزیابی قرار گرفتن،

<p>فتوحی شهردار خرم&zwnj;آباد :&nbsp;<br /> سامانه شفافیت شهرداری خرم&zwnj;آباد آماده بهره&zwnj;برداری است&nbsp;</p> <p>شهردار خرم&zwnj;آباد گفت: &nbsp;یکی از اهداف &zwnj;این دوره از مدیریت شهرداری شفاف&zwnj;سازی فعالیت&zwnj;های خود برای شهروندان است. به دست آوردن اعتماد شهروندان، کاهش فساد، افزایش مسئولیت پذیری، ایجاد حس تحت ارزیابی قرار گرفتن، می&zwnj;تواند موجب افزایش کمی و کیفی خدمت رسانی شود.</p> <p>به گزارش روابط عمومی شهرداری خرم&zwnj;آباد، سعید فتوحی تصریح کرد: شفافیت در برنامه&zwnj;ها و عملکردها یکی از عوامل اصلی در نیل به اهداف یاد شده است، &nbsp;در همین راستا سازمان فاوای شهرداری سامانه&zwnj;ای &nbsp;افتتاح خواهد کرد.</p> <p>وی افزود: شهرداری در این سامانه قراردادها، برنامه ها، روندها، بودجه&zwnj;ها، انتصابات، مصوبات، مناقصه&zwnj;ها، مزایده&zwnj;ها و ... را درج و به مردم اطلاع&zwnj;رسانی خواهد کرد.<br /> &nbsp;</p>

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0