سه‌شنبه, 24 تير 1399
عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


عنوانتاريخ شروعتاريخ انقضافایلجزئيات
باسلام 1394/02/20 1394/03/20 منقضی شده
خريد ونصب 4 دستگاه پله برقي 1393/01/28 1393/02/06 منقضی شده
فراخوان عمومي راه اندازي آژانس ، بارگيري و حمل نخاله هاي ساختماني 1393/03/11 1393/04/10 منقضی شده
مزایده خط پردازش کمپوست . نوبت اول 1393/05/20 1393/06/20 منقضی شده

V5.7.2.0