پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 


مشخصات معاونت اداري و مالي و قائم مقام شهردار*


                                                                                               

  نام :    محمد 


نام خانوادگي:  شریفی مقدم
تحصیلات :فوق لیسانس مدیریت مالی

سوابق کاری:شهردار اندیمشک-معاون خدمات شهری-مدیرعامل سازمان خدمات موتوری

 

                        نشانی : خ 17 شهریورساختمان شهرداري مركزي

                                  تلفن:2204045

 گروه دورانV5.7.2.0