پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سازمان پايانه ها

مشخصات مديرعامل

نام : هدایت 

نام خانوادگي: دالوند

سال تولد : 

تحصيلات : کارشناسی ارشد 
سوابق : مدیر اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز , قائم مقام سازمان پارکها , مدیر عامل سازمان آرامستانها 
مدیر شهرداری منطقه 3گروه دورانV5.7.2.0