پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

news code : 5167  |  event date : Tue Nov 16, 2021  |  item visited : 49
فتوحی شهردار خرم‌آباد :  سامانه شفافیت شهرداری خرم‌آباد آماده بهره‌برداری است  شهردار خرم‌آباد گفت:  یکی از اهداف ‌این دوره از مدیریت شهرداری شفاف‌سازی فعالیت‌های خود برای شهروندان است. به دست ...
news code : 5166  |  event date : Sun Nov 07, 2021  |  item visited : 48
ظهر شنبه پانزدهم آبان ماه ۱۴۰۰ نماینده شهردار خرم آباد با همراهی مشاور استاندار و مدیرکل حقوقی و بازرسی استاندار از پاکبان خرم آبادی که چند روز پیش دچار سانحه سقوط در کانال آب شده بود، عیادت کرده ...
news code : 5165  |  event date : Wed Nov 03, 2021  |  item visited : 60
سعید فتوحی دوشنبه 10 آبان ماه در گفت‌وگو با خبرنگار یافته اظهار داشت: به دلیل باج ندادن و همراه نشدن با مافیای پیمان‌کار تنظیف تحت قرارداد قبلی با شهرداری،
news code : 5164  |  event date : Sat Oct 23, 2021  |  item visited : 109
مظفر افشار:شهردار خرم‌آباد جوان،پرانرژی و میدانی است مظفر افشار پس از دیدار با سعید فتوحی شهردار خرم‌آباد
Page1of27123456...27.Next.GO

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0