شروع بزرگترین عملیات بازآفرینی شهر خرم‌آباد در محله گل‌سفید
news code : 5213  |  event date : Mon Nov 27, 2023  |  item visited : 41
تعداد ۲۶ واحد از اماکن متروکه محله حاشیه ای گل سفید خرم آباد با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تخریب شد.
هتل شهرداری خرم آباد
news code : 5211  |  event date : Tue Oct 10, 2023  |  item visited : 107
هتل شهرداری خرم آباد
حكم انتصاب
حكم انتصاب 
شهرداری
news code : 5208  |  event date : Mon Oct 09, 2023  |  item visited : 130
انتصاب سرپرست روابط عمومی شهرداری خرم آباد
بازارچه ویژه بانوان شهر خرم آباد جایگاهی امن برای رونق اقتصادی
news code : 5201  |  event date : Wed Aug 23, 2023  |  item visited : 149
نخستین بازارچه محلی این شهر در زمینه عرضه محصولات و توانمندی بانوان سرپرست خانوار راه اندازی شد.
Page1of28123456...28.Next.GO

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0