پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

news code : 5194  |  event date : Sun Jun 19, 2022  |  item visited : 894
اصلاح هندسی میدان باستان به دلیل حجم تصادفات بالا اجرایی شد
news code : 5186  |  event date : Mon Apr 11, 2022  |  item visited : 853
استقبال شهردار خرم آباد ،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ،ورزشکاران و جمعی از مردم  از قهرمان آسیا وکاندیدای مستر المپیا آقای «وحید بادپی»    
news code : 5185  |  event date : Mon Apr 11, 2022  |  item visited : 605
عصر امروز  دوشنبه ۱۵ فروردین شهردار خرم آباد ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در ورزشگاه تختی خرم آباد جهت حمایت از تیم محبوب و ریشه دار خیبر خرم آباد
news code : 5117  |  event date : Wed Feb 17, 2021  |  item visited : 1340
معاون حمل و نقل وامورزیربنایی شهرداری خرم آباد گفت: مشکل روشنایی پارک و دریاچه شاپوری که درکنار پل باستانی شاپوری خرم‌آباد (پل شکسته) قراردارد بزودی بطرف می شود.
Page1of27123456...27.Next.GO

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0