پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

            
مشخصات سرپرست خدمات شهری


 نام : علی

نام خانوادگي : محمد خانی


سال تولد:   1353    


تحصيلات : کارشناس ارشد مدیریت اجرائی

سوابق  خدمتي :
  

  • مسئول در آمد
  • مدیر شهرداری منطقه 2
  • مدیر عامل سازمان آتش نشانی
  • معاونت منطقه 1
نشانی :  خیابان 17 شهریور . شهرداري مركزي

 
تلفن :2206844

      گروه دورانV5.7.2.0