پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                                                                    سازمان پارکها و فضای سبز
مشخصات مديرعامل            

                                                                          

  نام :  رسول

نام خانوادگي:  جلالوند

سال تولد :
مدرك تحصيلي : 

سوابق خدمتي : 

  • معاونت سازمان بوستانها و فضای سبز
  • مدیر اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز

 آدرس :  ساحلی دارایی زاده جنب تربیت بدنی پارک معلم
'  2200334        7   2231489


گروه دورانV5.7.2.0