پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


        معرفی مدیر عامل سازمان نوسازی وبهسازی


                      
نام : زهره

 نام خانوادگي : خدايي
 
سال تولد : 1356

تحصيلات : كارشناس ارشد شهرسازي

سوابق خدمتي :

معاونت شهر سازی ومعماری شهرداری

کارشناس کنترل ضوابط شهر سازی ودستور نقشه شهرداری

مسئول اداره آمار شهرداری

مدیر امور شهری

کارشناس فنی سازمان باز یافت

مدیر اداری سازمان باز یافت

نشانی:خرم آباد -چهار راه بانک پشت بانک صادرات،کوچه شهید نمازی

تلفن: 231030       فکس: 2231031


گروه دورانV5.7.2.0