پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

           معرفی مدیر عامل سازمان آرامستان 

        نام : مهرداد

        نام خانوادگی :  سیاهپور

        تحصیلات :   کارشناس مدیریت

                               سوابق اجرایی

  • معاون ومدیر مالی سازمان های موتوری ، اتوبوسرانی ،آتش نشانی 
  • مدیر عامل سازمان میادین وتره بار
  • دبیر کمیسیون ماده 100 شهرداری خرم آباد
  • مدیر واحد درآمد منطقه سه شهرداری خرم آباد


گروه دورانV5.7.2.0